CẤY GHÉP IMPLANT
Nong xương không kg ghép xươngCase3,000,000
Nong xương có ghép xươngCase6,500,000
Nhổ, ghép xươngCase5,500,000
Ghép xương màngRăng5,000,000
Nâng xoang kín, ghép xươngĐơn vị12,000,000
Sứ Titanium trên ImplantĐơn vị3,000,000
Sứ paladium trên ImplantĐơn vị9,500,000
Sứ Full Zirconia trên ImplantĐơn vị5,200,000
Sứ Cameo (Au 40%, Pt 39%) trên ImplantĐơn vị15,000,000
Ghép BlockRăng15,500,000
Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổCÁI3,000,000
Sứ Quý kim trên ImplantĐơn vị30,000,000
Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép)Vùng ghép18,000,000
Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ)Đơn vị4,500,000
Màng MIS 4BoneĐơn vị3,800,000
Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland)Trụ28,990,000
Implant SIC (made in Germany)Trụ19,590,000
Abutment Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland)RĂNG8,590,000
Abutment SIC (made in Germany)RĂNG7,290,000
Abutment Dentium Superline (made in USA)RĂNG4,990,000
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) trên implantRĂNG1,800,000
Sứ B1 (Sườn Cr-Co, Sứ Ceramco 3) trên implantRĂNG2,500,000
Sứ Lava+(3M) trên implantRĂNG8,000,000
Abutment NR lines(Korea)RĂNG4,590,000
Customized abutment TiRĂNG2,500,000
Customized Abutment ZirconiaRĂNG3,500,000
Sứ  Zirconia Ceramill Zolid trên implantRĂNG6,000,000
Implant C-Tech(Made in Italia)Trụ12,990,000
Abutment C-Tech(made in Italia)Trụ5,990,000
Phục hình bắt vít trên implantTrụ2,500,000
Implant Paltop PCA(Made in USA)Trụ12,590,000
Abutment Paltop PCA (Made in USA)Trụ5,590,000
V3 IMPLANTTrụ18,590,000
V3 IMPLANT abutmentCÁI6,990,000
HIOSSEN implant (made in USA)Trụ12,500,000
HIOSSEN implant (Made in USA)Trụ5,500,000
All-on-4 Korea implant(including a hybrid denture)1 HÀM146,250,000
All-on-4 Straumann(including a hybrid denture)1 HÀM225,000,000
All-on-5 Korea implant(Including a hybrid denture)1 HÀM164,250,000
All-on-5 Straumann(including a hybrid denture)1 HÀM254,250,000
All-on-6 Korea implant(including a hybrid denture)1 HÀM182,250,000
All-on-6 Straumann(including a hybrid denture)1 HÀM283,500,000
Khung BioHPP trên All on 4(5,6)1 HÀM40,000,000
Sứ Zirconia trên khung BioHPPRĂNG5,500,000
Khung Cr-Co trên All on 4(5,6)1 HÀM25,000,000
Sứ B1(Ceramco 3, sườn Cr-Co) trên hàm All on 4(5,6)RĂNG2,500,000
Implant NEODENT GM Helix (Thuỵ Sĩ)Trụ14,990,000
Abutment NEODENT GM HelixTrụ6,590,000
All-on-4 SIC implant, (inluding a hybrid denture)1 Hàm189,000,000
All-on-5 SIC implant, (inluding a hybrid denture)1 Hàm209,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture)1 Hàm234,000,000

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Đến với Công ty TNHH Nha Khoa SÀI GÒN B.H, bạn không còn lo lắng về sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp cho nụ cười. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới: