CẤY GHÉP IMPLANT
Nong xương không kg ghép xương Case 3,000,000
Nong xương có ghép xương Case 6,500,000
Nhổ, ghép xương Case 5,500,000
Ghép xương màng Răng 5,000,000
Nâng xoang kín, ghép xương Đơn vị 12,000,000
Sứ Titanium trên Implant Đơn vị 3,000,000
Sứ paladium trên Implant Đơn vị 9,500,000
Sứ Full Zirconia trên Implant Đơn vị 5,200,000
Sứ Cameo (Au 40%, Pt 39%) trên Implant Đơn vị 15,000,000
Ghép Block Răng 15,500,000
Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổ CÁI 3,000,000
Sứ Quý kim trên Implant Đơn vị 30,000,000
Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép) Vùng ghép 18,000,000
Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ) Đơn vị 4,500,000
Màng MIS 4Bone Đơn vị 3,800,000
Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) Trụ 28,990,000
Implant SIC (made in Germany) Trụ 19,590,000
Abutment Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) RĂNG 8,590,000
Abutment SIC (made in Germany) RĂNG 7,290,000
Abutment Dentium Superline (made in USA) RĂNG 4,990,000
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) trên implant RĂNG 1,800,000
Sứ B1 (Sườn Cr-Co, Sứ Ceramco 3) trên implant RĂNG 2,500,000
Sứ Lava+(3M) trên implant RĂNG 8,000,000
Abutment NR lines(Korea) RĂNG 4,590,000
Customized abutment Ti RĂNG 2,500,000
Customized Abutment Zirconia RĂNG 3,500,000
Sứ  Zirconia Ceramill Zolid trên implant RĂNG 6,000,000
Implant C-Tech(Made in Italia) Trụ 12,990,000
Abutment C-Tech(made in Italia) Trụ 5,990,000
Phục hình bắt vít trên implant Trụ 2,500,000
Implant Paltop PCA(Made in USA) Trụ 12,590,000
Abutment Paltop PCA (Made in USA) Trụ 5,590,000
V3 IMPLANT Trụ 18,590,000
V3 IMPLANT abutment CÁI 6,990,000
HIOSSEN implant (made in USA) Trụ 13,590,000
HIOSSEN implant (Made in USA) Trụ 6,290,000
All-on-4 Korea implant(including a hybrid denture) 1 HÀM 146,250,000
All-on-4 Straumann(including a hybrid denture) 1 HÀM 225,000,000
All-on-5 Korea implant(Including a hybrid denture) 1 HÀM 164,250,000
Implant NR lines(Korea) Răng 11,990,000
Abutment NR lines(Korea) Răng 5,990,000
All-on-6 Straumann(including a hybrid denture) 1 HÀM 283,500,000
Khung BioHPP trên All on 4(5,6) 1 HÀM 40,000,000
Sứ Zirconia trên khung BioHPP RĂNG 5,500,000
Khung Cr-Co trên All on 4(5,6) 1 HÀM 25,000,000
Sứ B1(Ceramco 3, sườn Cr-Co) trên hàm All on 4(5,6) RĂNG 2,500,000
Implant NEODENT GM Helix (Thuỵ Sĩ) Trụ 14,990,000
Abutment NEODENT GM Helix Trụ 6,590,000
All-on-4 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 189,000,000
All-on-5 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 209,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 234,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 234,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 234,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 234,000,000
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) 1 Hàm 234,000,000

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Đến với Công ty TNHH Nha Khoa SÀI GÒN B.H, bạn không còn lo lắng về sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp cho nụ cười. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới: