Thư viện ảnh

Quảng cáo

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá điều trị nội nha

Bảng giá các dịch vụ điều trị nội nha

 LOẠI ĐIỀU TRỊ  PHÍ (VNĐ)
 Nội nha răng cối lớn  1.000.000
 Nội nha răng cối lớn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại)  1.200.000
 Nội nha răng cối nhỏ  900.000
 Nội nha răng cối nhỏ (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại)  1.100.000
 Nội nha răng cửa  800.000
 Nội nha răng cửa (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại)  1.000.000
 Nội nha răng khôn  1.200.000
 Nội nha răng khôn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại)  1.500.000

* KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

* Bảng giá trên chỉ để tham khảo

* Khách hàng sẽ được khám và tư vấn chi tiết trước khi tiến hành điều trị

Nha Khoa Sài Gòn B.HTin liên quan