Thư viện ảnh

Quảng cáo

Dịch vụ

Phẫu thuật làm dài thân răng

Bác sĩ nha chu cần phải xác định nguyên nhân cụ thể sau đó đưa ra giải pháp điều trị lý tưởng cho từng trường hợp cụ thể đối với mỗi bệnh nhân.

Nguyên nhân và Phương pháp điều trị đối với bệnh nhân cười lộ nướu

Cười lộ nướu gây ảnh hưởng nhiều đến vấn đề thẩm mỹ. Để điều trị cười lộ nướu, có nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên cần phải xác định rõ nguyên nhân cười lộ nướu mới có thể điều trị thành công được.

Các nguyên nhân sau gây nên cười lộ nướu: 

- Thân răng ngắn

- Môi trên ngắn

- Cường cơ nâng môi trên

- Quá triển  xương ổ răng

- Biến chứng sau điều trị chỉnh nha

- Nguyên nhân đơn lẻ hoặc kết hợp các nguyên nhân nêu trên…

Phương pháp điều trị đối với bệnh nhân cười lộ nướu

- Với trường hợp thân răng ngắn, giải pháp điều trị là phẫu thuật làm dài thân răng. 

- Với môi trên ngắn, giải pháp điều trị là phẫu thuật tạo hình làm dài môi trên.

- Với cường cơ nâng môi trên, giải pháp điều trị là làm yếu cơ nâng môi trên bằng botox hoặc cắt cơ nâng môi trên.

- Với quá triển xương ổ răng thì giải pháp là chỉnh nha làm lún răng hoặc phẫu thuật di dời hàm trên lên trên. Hiện nay, giải pháp chỉnh nha có thể làm lún 8 - 10mm, nên không cần phải phẫu thuật chỉnh nha di dời hàm trên. 

- Trường hợp do nhiều nguyên nhân phối hợp, cần phối hợp sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.

(*) Lưu ý: Phẫu thuật cắt cơ nâng môi trên khá đơn giản và chỉ điều trị vi phẫu trong thời gian 15 phút không hề đau đớn và không ảnh hưởng gì.

Điều trị:

Bác sĩ nha chu cần phải xác định nguyên nhân cụ thể sau đó đưa ra giải pháp điều trị lý tưởng cho từng trường hợp cụ thể đối với mỗi bệnh nhân.


                                       Trước phẫu thuật                                                                          Sau phẫu thuật

Phẫu thuật làm ngắn thân răng:


                 Trước                                   Phẫu thuật                          Phẫu thuật  xong                Sau phẫu thuật 7 ngày

Nha khoa Sài Gòn B.HTin liên quan