Thư viện ảnh

Quảng cáo

Dịch vụ

Phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh những phẫu thuật điều trị bệnh nha chu, có những phẫu thuật nhằm mục đích cải thiện thẩm mỹ. Thông thường, phẫu thuật thẩm mỹ đồng thời cải thiện các vấn đề chức năng.

 

                                Trước Phẫu Thuật                                                                        Sau Phẫu Thuật

Các phẫu thuật thẩm mỹ nha chu thường gặp:

- Phẫu thuật tái tạo mô

- Phẫu thuật làm dài thân răng

- Phẫu thuật ghép mô mềm

- Phẫu thuật nha chu thẩm mỹ

 

Nha khoa Sài Gòn B.HTin liên quan